Emne-dansk


Skriv en gruppe-opgave på nettet med VØL-metoden

Gå til EmneDansk.dk
Skærmbilleder fra emnet droner i OlesGruppe på Busses SkoleFørskrivning (VØL)


Diskussion (vøL)

Gruppen arbejder (kan arbejde) on-line og hver for sig ved hjælp af den fælles faglige chat:

emnedansk tema sp


© Uffe Larsen (UL REV) 2021, mail: skole@skolenettet.dk