Skole-n.net - ordanalyse 2

 

Rødder og morfemer - suffikser og præfikser

Ordet “venligheden” består af roden “ven” og to aflednings-endelser, nemlig “lig” og “hed”. Endelig er der bøjnings-endelsen “en”

Aflednings-endelser kaldes også for efterstavelser eller suffikser.

Derfor kan man sige at ...

venligheden = ven + lig + hed + en  (roden er ven)

Man bliver en hurtigere læser, og man bliver bedre til at stave når man kan gennemskue hvilke dele (morfemer) som et ord består af.

ordbogen.guru kan du slå et ord op og se morfemdelingen.

Prøv at morfemdele ordene gennemskue, efterstavelser  ?

Her nedenfor er eksempler på ord som er morfemdelt:

håndtasken                          hånd   taske                        n

belønning                   be     løn(n)                       ing

strålende                             strål                                     ende

fordømmelse             for     døm(m)                    else

forunderlige              for     under                        lig       e

danseskolernes                   dans    e    skole                   r     ne   s

trosretning                          tro          s       ret      ning

misforståelse     mis  for    stå                              else

boligfællesskab                  bo    lig    fælle    s   skab

yndigste                             ynd+ig                                  st    e

forsøgte                     for   søg                                        te

elskede                              elsk                                       ede

prøvet                                prøv                                      et

Endelserne er længst til højre, og før dem er afledningerne (suffikser).

Ligesom suffikser findes der også præfikser (forstavelser). De er længst til venstre.

Men hvad viser farverne?

Prøv om du kan forklare hvorfor ordene er delt som de er!

Du træner grammatik når du sætter komma - f.eks med komma-øvelserne fra Dansk sprognævn.
Her er lidt teori om ordklasserne og deres bøjninger.

Prøv også Suffiks-hjulet: Du kan se en film om Suffiks-hjulet her.

Download Suffiks-hjulet her til Mac

Download det her til Windows

“ven” bliver til adjektivet “venlig”, og så til det abstrakte substantiv “venlighed”.

Man laver nye ordklasser med suffikser!

Kig nedenfor hvis du vil have lidt gode tip til dansk retskrivning og stavning. Ellers kan du prøve dig selv af med Diktat-programmet. Her skal du skrive hele tekster efter diktering. Du kan også træne hurtig-skrivning på denne måde.

Download Diktat-programmet her til Mac
Download det her til WindowsDownload.htmlDownload.htmlshapeimage_5_link_0shapeimage_5_link_1