Her er lidt tal-regning at øve sig på ...

Download “Hieraki i talregning” her til Windows

Download det her til Mac

Skole-n.net  -   få de eksakte færdigheder på plads

Download “Regn med brøker” her til Windows

Download det her til Mac

Brøk-regning

  1. I Regne-hierakiet trænes eleven i at udregne sammensatte stykker

f.eks.    7 + 4 x 9   

  1. I Regnerik - brøk-regning trænes eleven i at finde fællesnævner og lægge brøker sammen ved hjælp af forklarende illustrationer.

  1. Matematik & logik:
        (Se vores nye program) ->